Tıbbi Sülük Nedir?

Doğada otuza (30) yakın sayıda çeşitli türü sülük mevcuttur. Tıbbi anlamda tedavi edici özelliği olan sülük Türkiyed’de tek çeşittir. Hirudo medicalis türü sülükler tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Sertifikalı sülük üretim çiftliklerinde üretilen ve daha önce hiçbir canlı ile temas etmemiş sülükler tek kullanımlık olarak uygulanmakta ve uygulama sonrasında uygun şartlarda yok edilmektedir. Yeni doğan sülükler kozmetik amaçlı kullanılırken 6 farklı boy ve ağırlıklarda özel olarak hazırlanmış olup uygun bir süre aç olarak bekletilmiş sülükler uygun enzimatik etkilerinden yararlanılmak üzere gerekli bölgelere uygulanarak tedavi gerçekleştirilir.

Sülükler kendileri için kan alırken insanlara şifa olarak kendi ürettikleri yüze yakın sayıda farklı enzim vererek tedavi edici ve sağlığı idame ettirici uygulamalar gerçekleştirilir. Sülük insandan ilk kanı aldıktan sonra bir laboratuvar olan kendi dili ile aldığı bu kanı analiz etmekte ve bu analiz sonucuna göre kendi oluşturacağı dozda şifa verici enzimi insanın sistemik dolaşımına enjekte etmektedir. Yani şifa sülüğün kan almasında değil verdiği enzimlerdedir.

Sülükte Bulunan Enzimler

1-Kanın Sulandırır (Hirudin)

2-Uyuşturucu Etkisi(Anestezi)

3-Pıhtılaşmasını Engelleyici (Antiagregan)

4-Oluşmuş Pıhtıyı Eritici (Fibrinolitik)

5-Ağrı Kesici(Analjezik-Antiromatizmal)

6-Mikrop Öldürücü (Antibakteriyel)

7-Tens Cihazı Etkisi(Elektro Şok)

8-Tansiyon Dengeleyici(Antihipertansif)

9-Kas Gevşetici(Miyorelaksan)

10-Bağışıklık Sistemi Düzenleyici(İmmun modulatör)

11-Stres Giderici(Anksiyolitik)

12-İltihap Kurutucu Özellik.(Antibiotik)

ETKİ MEKANIZMASI

HİRUDİN

 • Kanın pıhtılaşmasını engeller.
 • Antitrombotik etki gösterir.
 • Fibrini parçalar. Bunu yaparken hastanın kan değerlerini bozmaz.

HEMENTİN

 • Etkisini fibrinojendeki peptid bağlarını kırıp fibrinojeni parçalayarak gösterir.
 • Fibrinojen dışındaki plazma proteinleri üzerinde etkili değildir.
 • Plazma proteaz inhibitörlerin tarafından etkilenmemektedir.

HEMENTERİN

 • Kollojen tarafından uyarılan trombosit agregasyonunu inhibe eder.
 • Hementerin fibrini hidrolize edebilir. Böylece kan pıhtılarını parçalar.

GHİLANTEN

Antikoagülan(Kan sulandırıcı) olarak tedavi edici etki gösterir.

ANTİ-STATİN

Böylelikle protrombinin trombine dönüşümünü engelleyerek pıhtılaşma mekanizmasını bu aşamada keser.

CALİN

Kollojen tarafından indüklenmiş trombosit agregasyonunu inhibe eder.

DECORSİN

Etkisini trombosit agregasyonunu inhibe ederek gösterir.

DESTABİLASE

Trombositlerin kendiliğinden oluşan agregasyonunu engeller.

EGLİN

Nötrofil aracılı trombosit aktivasyonunu inhibe eder.

BDELLİN

Bdellin, antiplazmin aktivitesi ile kanama zamanını uzatır.

Proteinaz inhibitörü olarak görev yapmaktadır

HYALÜRONİDAZ

Vücuttaki biyoaktif maddelerin daha derin dokulara yayılmasını sağlıyor.

ÖNEMLİ!! Hyalüronidaz nedeni ile sülük tedavisi kanserli hastada uygulanmamalıdır. Hyaluronidaz kanserin metastaz riskini arttırıyor.

APİRAZ

Enflamasyonu (iltihaplanma) engeller.

EGLİN

 • Enflamasyonu (İltihaplanma) engeller.
 • Aynı zamanda alfa kemotripsin inhibitörü.

DELİN

Tripsin inhibitörü.

BDELLİNE

Anti-enflamatuar etkinin oluşmasını sağlayan önemli bir madde.

KİNENAZ

Bradikinin aktivitesini azaltır. Ağrı bradikinin aracılığı ile taşınıyor. Bradikinin parçalanınca ağrı azalıyor. Dolayısı ile sülük tedavisi ağrıda bu madde nedeni ile çok etkilidir.

DESTABİLASE

Fibrinolitik etki. Hirudinin etkisini destekler.

KARBOKSİPEPTİDAZ A İNHİBİTÖRLERİ

Isırık yerindeki kan akışını arttırırlar.

HİSTAMİN LİKE MADDELER

Isırık yerinde kan akışını arttırır. Sülük tedavisi sırasında oluşan alerjik reaksiyon bu nedenledir.

KOLLAJENAZ

 • En mükemmel etkilerden birini oluşturur.
 • Ameliyat sonrası yapışıklıkları ve skarları önler.
 • Ayrıca ameliyat sonrası yapılan sülük tedavisi dokulardaki ödemi de rahatlatmada son derece etkilidir.